Ogłoszenie dot. opryskiwaczy.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2017

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z uzytkowania, nalezy zgłosić do WIORiN w Lublinie.

Zgloszenie opryskiwacza mozna dokonać:

  • pocztą, faksem, droga elektroniczną na adres e-mail: o-bilgoraj@piorin.gov.pl
  • bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektroatu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Biłgoraju ul. Pl. Wolności 8, 23-408 Biłgoraj, tel/fax 84 6862744

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.