OGŁOSZENIE WYNIKU dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Aleksandrów.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 marca 2017

Aleksandrów, dnia 21.03.2017 r.

Znak postępowania: IGK.524.1.2017

 O G Ł O S Z E N I E W Y N I K U

dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Aleksandrów.

        

Pliki do pobrania