Projekt: Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 maja 2017

I RUNDA REKRUTACJI DO PROJEKTU ROZPOCZĘTA  !!!

Termin składania dok. rekrutacyjnych dla I rundy do 4.05.2017r. godz. 14.00

ZAPRASZAMY

osoby w wieku 30+ zamierzające  rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu i pozostają bez pracy oraz należące do minimum jednej z grup osób tj.: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości jako jednej z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny poprzez kompleksowe wsparcie przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw co zapewni skuteczną aktywizację zawodową grupy docelowej i trwałość powstałych miejsc pracy, w  tym także w ramach samozatrudnienia.

W ramach projektu Uczestnikom  Projektu oferujemy bezzwrotne wsparcie  obejmujące:

Wsparcie szkoleniowo-doradcze (grupowe i indywidualne)

  • szkolenie grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 54 godz.
  • doradztwo indywidualne dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu  -8 godz.

Realizacja w 3 rundach: I runda: czerwiec/lipiec.2017r.; II runda: styczeń/luty.2018r. ; III runda: sierpień/wrzesień 2018 r.

Wsparcie finansowe – DOTACJA  na rozpoczęcie działalności gospodarczej  dla min. 58 uczestników projektu po max. 23 000 zł

Wsparcie pomostowe

FINANSOWE  celem ułatwienia początkującemu podmiotowi pokrycia niezbędnych opłat związanych z prowadzoną dział. gosp. w formie pomocy finansowej max. + 19 200zł. wypłacanej w miesięcznych transzach przez okres max. do 12 m-cy.

doradzczo -szkoleniowe (specjalistyczne indywidualne) pomagające UP w rozwiązaniu konkretnych problemów dotyczących prowadzonej dział. (2 godz na 1 UP)

Dokładnych informacji udzielamy w Biurze Projektu Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Kościuszki 65, I piętro.tel. 604564148; 84 686 48 87, 84 686 53 93, e-mail:biuro@barr.org.pl, www.barr.org.pl