Gmina Aleksandrów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do /w zmian.

10 lipca 2018

Galeria

  • Powiększ zdjęcie