Gmina Aleksandrów

Ogłoszenia

Artykuły

Power of Neet Bezpłatne szkolenia zawodowe

23 czerwca 2017

Ogłoszenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci !


Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narazone są na wiele zagrożeń.

Pamietajcie więc państwo o bezpiecznym użtykowaniu ciągników, maszyn i narzędzie rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roslin.

  •  Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.
  • Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn wykonujcie przy wyłączonym napędzie.
  • Nie przewiźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miekscach do tego nie przeznaczonych.
  • Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.
  • Dbajcie obezpieczeństwo prac na wysokościach- w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach.
  • Wychodzcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.
  • Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażeni
    w odpowiednie ochrony pracy.
  • Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem

 

23 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wakacje 2017

W okresie wakacji 2017 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uorawnionych do świadczeń Kasy, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

- wad i chorób narzadów ruchu

- chorób układu oddechowego

 

Dla dziecie z rterenu województwa lubelskiego:

- Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami i chorobami układu ruchu zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie 16.07* 07.08.2017 r.

- Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS   w Iwoniczu Zdroju w terminie 18.07 - 07.08.2017 r.

Szczegółowe informacje w Oddziale Regionalnym/ Placówkach Terenowych KRUS Lublin lub na stronie internetowej www.krus.gpv.pl . Wnioski nalezy składać w nieprzekraczalnym terminie do 05.05. 2017 w Placówce Terenowej KRUS w Biłgoraju.

23 czerwca 2017

Akcja poboru krwi

plakat akcji

19 czerwca 2017

Festyn rodzinny

Plakat festynu

16 czerwca 2017

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Aleksandrów

Treśc ogłoszenia

23 maja 2017

Ostrzeżenie o przymrozkach

W z wiązku z prognozami IMGW, informujemy mieszkańców gminy o możliwości wystąpienia w nocy z dnia 09.05.2017 r. na 10.05.2017 r. spadku temperatury od -3 st C do -1 st C.

8 maja 2017

Projekt: Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny

I RUNDA REKRUTACJI DO PROJEKTU ROZPOCZĘTA  !!!

Termin składania dok. rekrutacyjnych dla I rundy do 4.05.2017r. godz. 14.00

ZAPRASZAMY

osoby w wieku 30+ zamierzające  rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu i pozostają bez pracy oraz należące do minimum jednej z grup osób tj.: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości jako jednej z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny poprzez kompleksowe wsparcie przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw co zapewni skuteczną aktywizację zawodową grupy docelowej i trwałość powstałych miejsc pracy, w  tym także w ramach samozatrudnienia.

2 maja 2017
Czytaj więcej o: Projekt: Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny