Gmina Aleksandrów

Strona główna

Powiększ zdjęcie

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz

24 czerwca 2022

 

  Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2022 r. o godz. 11:30 w siedzibie: Urzędu Gminy Aleksandrów, Aleksandrów 380, 23-408 Aleksandrów w sali konferencyjnej (I piętro).

 

  Dane dotyczące pojazdu będącego przedmiotem sprzedaży:

Rodzaj pojazdu: samochód specjalny pożarniczy

Marka i model pojazdu: Jelcz 004

Pojemność silnika: 11100 cm3

Rok produkcji: 1986

Numer rej.: LBL 98EA

Data pierwszej rejestracji: 02.04.1986 r.

Nr identyfikacyjny (ramy): 12231

Kolor: czerwony

Rodzaj paliwa : olej napędowy

Rodzaj napędu: na tylną oś 4x2

Skrzynia biegów: manualna 6+R

Masa własna: 9500 kg

Maksymalna masa całkowita: 15700 kg

Zbiornik wody o pojemności 6000l

Liczba osi: 2

Liczba miejsc siedzących: 4

Stan licznika: 22036 km (stan na dzień 23.06.2022 r.)

Data ważności badania technicznego: 15.03.2023 r.

Data ważności ubezpieczenia OC: 31.12.2022 r.

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód, będący przedmiotem sprzedaży

1. Samochód można obejrzeć w budynku remizy OSP w Aleksandrowie I, Aleksandrów 105, 23-408 Aleksandrów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

2. Osobą upoważnioną do kontaktów w tej sprawie jest Justyna Swacha – inspektor ds. gospodarki gruntami i zamówień publicznych, tel. 84 6875002 wew. 44

 

Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1000,00 zł, najpóźniej do dnia 12 lipca 2022 r. do godz. 11:00 przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Aleksandrów nr 60 9614 0008 2001 0001 3114 0001 w Lubelskim Banku Spółdzielczym z dopiskiem: „Wadium w przetargu na sprzedaż samochodu marki Jelcz”.

2. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Aleksandrów.

3. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

        Cena wywoławcza

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 10.000 zł brutto.

 

Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz
Powiększ zdjęcie

Badanie ankietowe uczestników projektu - właścicieli nieruchomości, z których w ramach projektu usunięto wyroby zawierające azbest.

24 czerwca 2022

 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przeprowadza badanie ankietowe uczestników projektu - właścicieli nieruchomości, z których w ramach projektu usunięto wyroby zawierające azbest.

Prosimy wszystkich uczestników projektu o wypełnienie krótkiej ankiety znajdującej się pod linkiem  https://www.webankieta.pl/ankieta/769614/azbest-lubelskie.html 

Czytaj więcej o: Badanie ankietowe uczestników projektu - właścicieli nieruchomości, z których w ramach projektu usunięto wyroby zawierające azbest.
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie

Gospodarne i wyjątkowe Aleksandrowianki znowu na podium

21 czerwca 2022

W sobotę 18 czerwca w odbył się   półfinał konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa 2022. W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu spotykały się z Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń działających na terenach wiejskich powiatu zamojskiego oraz biłgorajskiego. Panie z Aleksandrowa wywalczyły aż dwie nagrody.

Czytaj więcej o: Gospodarne i wyjątkowe Aleksandrowianki znowu na podium
Powiększ zdjęcie

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

17 czerwca 2022

Zgodnie z Ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 23 grudnia 2021 r. w terminie od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" PROW 2014 - 2020. Wsparcie takie może być związane z odtworzeniem zniszczonych składników gospodarstwa, bądź z odtworzeniem potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń.

 

Czytaj więcej o: Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
Powiększ zdjęcie

Turniej i podsumowanie konkursów czytelniczych w Aleksandrowie

17 czerwca 2022

W pierwszej połowie czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie odbyła się impreza „Święto Czytelników i Biblioteki w Aleksandrowie”. Biblioteka już tradycyjnie w tym okresie podsumowuje konkursy czytelnicze i dziękuje tym wszystkim, którzy angażują się w promowanie czytania. W przygotowanie tej uroczystości włączyła się również bardzo aktywnie Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie.

Czytaj więcej o: Turniej i podsumowanie konkursów czytelniczych w Aleksandrowie