Projekt

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o płatności

29 września 2017

Aleksandrów, 2017-09-29

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że zakończyło się postępowanie przetargowe polegające na wyłonieniu Wykonawców montażu instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę. Całkowity koszt kolektorów słonecznych przypadający na pojedynczą instalację wynosi 1 717,06 zł, natomiast koszt instalacji kotłów na biomasę wynosi dla 20 kW- 25 kW – 2 264,61 zł, dla 40 kW 2 814,24 zł.

W związku z powyższym proszę o uzupełnienie ostatniej transzy wpłat, w terminie do dnia 15 października 2017 r. w wysokości:

Instalacja kolektorów słonecznych – 517,06 zł,

Instalacja kotła na biomasę; 20 kW – 25 kW – 1 064,61 zł,

40 kW – 1 614,24 zł.

Montaż w/w instalacji będzie się odbywać po wpłaceniu całej należności.

 

Przejdź do - Umowa na wykonanie 2 częsci przedmiotu zamówienia

Umowa na wykonanie 2 częsci przedmiotu zamówienia

28 września 2017

W dniu 26 września 2017 r. podpisana została umowa z firmą „SASS-Zakład Remontowo-Budowlany Produkcyjno-Handlowy Ryszard Sass” z siedzibą w Biłgoraju, ul. 3-go Maja 51/75, 23-400 Biłgoraj na część 2 przedmiotu zamówienia.

Zawiadomienie

25 września 2017

Przejdź do - Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania energią pochodzącą z OZE w Gminie Aleksandrów

Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania energią pochodzącą z OZE w Gminie Aleksandrów

21 września 2017

W dniu 19 września 2017 r. podpisana została umowa z firmą „DEVCOMM ICT Marek Mędrek” z siedzibą w Lublinie, Al. Warszawska 102 lok. 4 na część 3 przedmiotu zamówienia.

Przejdź do - Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k dostarczy i zamontuje kolektory słoneczne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów

Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k dostarczy i zamontuje kolektory słoneczne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów

15 września 2017

W dniu 6 września 2017 r. podpisana została umowa z firmą „Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k.” z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej, ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska na część 1 przedmiotu zamówienia.

Przejdź do - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Aleksandrów

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Aleksandrów

20 czerwca 2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ogłoszone w dniu 13 czerwca 2017 r. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę orazwdrożenie systemu do zarządzania energią na terenie Gminy Aleksandrów”, która jest realizowana w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Aleksandrów” obejmujące:

 

Część 1 zamówienia - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów”, obejmująca między innymi:

  1. dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną
   529 kompletów instalacji kolektorów słonecznych do przygotowywania c. w. u. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

 1. 522 kpl (w skład 1 kpl wchodzi: 2 panele o mocy min. 3,42 kW
  i zasobnik 300 dm
  3) montowane na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

 2. 7 kpl (w skład 1 kpl wchodzi 2 panele o mocy min. 3,42 kW i zasobnik 300 dm3) montowane na dachach 3 budynków użyteczności publicznej.

Część 2 zamówienia - Dostawa i montaż kotłów na biomasę
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów”
, obejmująca między innymi:

 1. dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną
  93 szt. kotłów na biomasę, w tym:

 1. 37 szt. o mocy grzewczej min. 20kW w budynkach mieszkalnych,

 2. 52 szt. o mocy grzewczej min. 25kW w budynkach mieszkalnych,

 3. 4 szt. o mocy grzewczej min. 40kW w budynkach mieszkalnych.

 

Część 3 zamówienia - Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania energią pochodzącą z OZE w Gminie Aleksandrów” ”, obejmująca między innymi: wykonanie i wdrożenie oprogramowania systemu monitoringu energii pochodzącej z OZE.

Przejdź do - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Aleksandrów

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Aleksandrów

15 marca 2017

28 grudnia 2016 r. Gmina Aleksandrów podpisała umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Aleksandrów” w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego zamontowanych zostanie 529 kpl instalacji kolektorów słonecznych oraz 93 kotły na biomasę.

Wartość projektu to suma rzędu 7 049 837,58 zł, w tym kwota dofinasowania to około 5,4 mln złotych.

Realizacja podjętego przedsięwzięcia jest wypełnieniem założeń polityki energetycznej gminy pozostającej w zgodzie z zapisami wspólnotowych, krajowych oraz lokalnych dokumentów strategicznych, mającej m. in. na celu popularyzację idei i działań zmierzających do wykorzystania energii odnawialnej.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Aleksandrów związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, co w konsekwencji prowadzić będzie do podniesienia poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Redukcja wydzielanych do atmosfery gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych ( pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2) wpłynie na podniesienie potencjału gminy w zakresie turystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: