Projekt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o płatności

Aleksandrów, 2017-09-29

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że zakończyło się postępowanie przetargowe polegające na wyłonieniu Wykonawców montażu instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę. Całkowity koszt kolektorów słonecznych przypadający na pojedynczą instalację wynosi 1 717,06 zł, natomiast koszt instalacji kotłów na biomasę wynosi dla 20 kW- 25 kW – 2 264,61 zł, dla 40 kW 2 814,24 zł.

W związku z powyższym proszę o uzupełnienie ostatniej transzy wpłat, w terminie do dnia 15 października 2017 r. w wysokości:

Instalacja kolektorów słonecznych – 517,06 zł,

Instalacja kotła na biomasę; 20 kW – 25 kW – 1 064,61 zł,

40 kW – 1 614,24 zł.

Montaż w/w instalacji będzie się odbywać po wpłaceniu całej należności.

 

29 września 2017

Umowa na wykonanie 2 częsci przedmiotu zamówienia

Przejdź do - Umowa na wykonanie 2 częsci przedmiotu zamówienia

W dniu 26 września 2017 r. podpisana została umowa z firmą „SASS-Zakład Remontowo-Budowlany Produkcyjno-Handlowy Ryszard Sass” z siedzibą w Biłgoraju, ul. 3-go Maja 51/75, 23-400 Biłgoraj na część 2 przedmiotu zamówienia.

28 września 2017

Zawiadomienie

25 września 2017

Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania energią pochodzącą z OZE w Gminie Aleksandrów

Przejdź do - Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania energią pochodzącą z OZE w Gminie Aleksandrów

W dniu 19 września 2017 r. podpisana została umowa z firmą „DEVCOMM ICT Marek Mędrek” z siedzibą w Lublinie, Al. Warszawska 102 lok. 4 na część 3 przedmiotu zamówienia.

21 września 2017

Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k dostarczy i zamontuje kolektory słoneczne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów

Przejdź do - Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k dostarczy i zamontuje kolektory słoneczne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów

W dniu 6 września 2017 r. podpisana została umowa z firmą „Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k.” z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej, ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska na część 1 przedmiotu zamówienia.

15 września 2017