Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony po- wietrza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lutego 2024

Województwo Lubelskie
-Uzależnienie możliwości użytkowania nowych kotłów na paliwa stałe od braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej w nowo budowanych budynkach od 1 maja 2021. Ograniczenie to nie dotyczy miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominków).

-Od 1 maja 2021 w nowo budowanych budynkach można użytkować tylko miejscowe ogrzewaczy pomieszczeń zgodnych z wymogami ekoprojektu

-Dla istniejących budynków i zainstalowanych w nich miejscowych ogrzewaczy nie ma ograniczeń.

W przypadku wystąpienia alertu na poziomie I zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Ograniczenie to nie ma jednak charakteru kategorycznego nakazu lub zakazu.

 

Źródła:
UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
UCHWAŁA NR XLIX/717/2023 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PMIO i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu" w zakresie pyłu PM2,5 (faza II) i benzo(a)pirenu
UCHWAŁA NR XLIX/716/2023 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PMIO i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu" w zakresie pyłu PM2,5 (faza II) i benzo(a)pirenu

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-02-23
Data publikacji:2024-02-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:336