Planowane inwestycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 kwietnia 2024

W związku z zawartymi wstępnymi promesami dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w Gminie Aleksandrów w 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji następujących inwestycji:

1. BUDOWA DROGI GMINNEJ W ALEKSANDROWIE, OBRĘB ALEKSANDRÓW CZWARTY

planowana kwota dofinansowania : 1.111.500,00 PLN (słownie: jeden milion sto jedenaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).

2. BUDOWA DROGI GMINNEJ ALEKSANDRÓW - TRZEPIETNIAK, OD KM 0+011 DO KM 1+719 - STRONA PÓŁNOCNA

planowana kwota dofinansowania : 1.881.000,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych zero groszy).

3. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W ALEKSANDROWIE - STRONA PÓŁNOCNA

planowana kwota dofinansowania : 1.093.500,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych zero groszy).

4. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ALEKSANDROWIE planowana kwota dofinansowania : 243.200,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych zero groszy).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-04-02
Data publikacji:2024-04-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:811